Условия за Ползване

Тези Условия за Ползване заедно с нашата декларация за Поверителност представят правно споразумение между ЕТНО КОМПЛЕКС КАНАРАТА (www.kanarata.com) и всеки потребител и посетител в този уеб сайт, http://www.kanarata.com (Този Сайт), който е собственост на Селце 13 ЕООД, ЕИК: 200617150. Ако използвате този Сайт, трябва да приемете и да се съгласите с тези условия, които се съдържат в Условия за Ползване.
Не използвайте този сайт, ако не сте съгласни и не приемате теси условия за ползване.

Съдържанието в Сайта е с информационно предназначение. То няма консултативна насоченост и не бива да служи като основа за вземане на решения или предприемане
на действия. По отношение приложимостта на някои аспекти от съдържанието му се препоръчва да се консултирате със специалисти в съответната област или се свържете със служител от комплекс Канарата.

Всички елементи на сайта, в това число неговия дизайн, софтуер, бази данни, снимки, представляват обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и са притежание на kanarata.com.

ДОСТЪПЪТ ДО ИНФОРМАЦИЯТА Е БЕЗПЛАТЕН

Използването и достъпът до сайтa www.kanarata.com и неговото съдържание трябва да се извършва и възприема в съответствие със законите на Република България.

НИКАКВА ЧАСТ ОТ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ТОЗИ САЙТ НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ РЕПРОДУЦИРАНА, ЗАПИСВАНА ИЛИ ПРЕДАВАНА ПОД КАКВАТО И ДА Е ФОРМА ИЛИ ПОВОД БЕЗ ПИСМЕНОТО СЪГЛАСИЕ НА KANARATA.COM И ТОЧНОТО ЦИТИРАНЕ НА ИЗТОЧНИКА.

Правилата и условията за ползване на този сайт могат да бъдат променяни по всяко време и Вашето присъствие тук означава, че се съгласявате с последните промени в условията за ползване.

В никакъв случай не носим отговорност за загуби, пропуснати ползи или повреди, които
са възникнали от преглеждане на съдържанието при посещение в този сайт. Страниците на kanarata.com могат да съдържат технически неточности и грешки. Информацията в тях може да се обновява от време на време, а понякога може да е остаряла. Ние не можем да поемем отговорността за запазването на информация до определена дата, както и за невъзможността да го направим.

Връзките с други сайтове се предоставят за улеснение. Kanarata.com не влияе върху съдържанието или поддържането на тези страници и не отговаря за вреди произтичащи от тяхното поддържане.